LÁI THỬ CÁC DÒNG XE MITSUBISHI TẠI T.X KỲ ANH – Tháng 03/2022